WITAMY NA STRONIE

Czym się zajmujemy?

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym poprzez reprezentację klientów przed sądami  i urzędami , udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i umów cywilnoprawnych. Pomoc prawna świadczona jest na terenie całego kraju. Nadrzędnym celem kancelarii jest oferowanie klientom optymalnych rozwiązań prawnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej, stawiamy na takie wartości jak zaufanie, profesjonalizm, zaangażowanie oraz efektywna komunikacja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kancelarii.

NASZA OFERTA

Zakres usług

Prawo karne, karno-skarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze (reprezentacja klienta w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego, czy też oskarżyciela posiłkowego).
Prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe i zobowiązań, lokalowe, konsumenckie, medyczne, pracy, w szczególności sprawy o zapłatę (m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie lub rentę za szkody powstałe w wyniku błędu lekarskiego czy wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, odszkodowanie za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy), o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów oraz opinii prawnych.
Prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separację, ustanowienie/zniesienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego małżonków, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty, prowadzenie negocjacji w powyższym zakresie.
Prawa cywilnego - spadkowego, w szczególności spraw o stwierdzenie nabycia spadku, spraw o sądowy podział majątku spadkowego oraz spraw o zachowek.
Prawo administracyjne, w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do sądów administracyjnych.
Prawo handlowe, w szczególności: obsługa prawna przedsiębiorców, opiniowanie i sporządzanie umów oraz regulaminów.
CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Formy pomocy prawnej

Udzielanie porad – przedstawienie propozycji rozwiązania problemu prawnego (forma ustna).
Przygotowanie projektów umów, pism itp.
Opinie i analizy prawne - w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych).
Reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach oraz na wszystkich etapach postępowania, przed wszystkimi sądami powszechnymi, wojskowymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prowadzenie negocjacji – udział w spotkaniach mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska, m.in. przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym.
Reprezentacja przed organami administracji publicznej.
Stała obsługa prawna – prowadzenie wszystkich bieżących spraw prawnych Klienta.